Електронний договір - нюанси укладення

Електронний договір - нюанси укладення

Дуже часто норми законів, що стосуються договорів, містять застереження - «якщо інше не передбачено договором».


Таким чином, саме договір дає нам право обумовити ті умови, які не передбачені законом, як би розширити рамки закону, не входячи при цьому в протиріччя з самим законом.

Електронний договір при цьому дає можливість укласти той же договір, не виходячи з офісу.

У даній статті ми розглянемо нюанси укладення електронного договору саме в контексті взаємовідносин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Головне завдання кожного юриста - мінімізувати ризики свого клієнта при укладенні договору. Тому потрібно не тільки розробити сам текст договору, а й навчити клієнта алгоритму дій при укладанні договору.

Перш за все це важливо, щоб такий договір мав силу доказу в суді.

Хочу відразу зазначити, що електронний договір = письмовий договір, як випливає з абзацу другого ч. 2. ст. 639 ЦКУ: «договір, укладений за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, вважається укладеним в письмовій формі», якій вторить ст. 207 ЦКУ «угода вважається вчиненою у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (в тому числі електронних), в листах, телеграмах, якими обмінялися сторони».

Отже, коли ж договір вважається укладеним?

Відповідь на це питання дає частина 1 статті 638 Цивільного кодексу України: «договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору».

Оскільки ми розглядаємо нюанси укладення електронного договору саме між суб'єктами господарювання, то, з огляду на положення частини 1 статті 181 Господарського кодексу України, ми розглядаємо господарський договір як єдиний документ, підписаний сторонами.

Отже, готуємо текст договору, в якому прописуємо всі істотні умови для даного виду договору, у формі єдиного документа.
При цьому бажано в електронному договорі передбачити можливість складання і первинної документації в електронній формі, із зазначенням порядку її підписання і передачі, часу створення, інакше будуть застосовуватися норми закону.

Рекомендую вказувати також в договорі умову про обов'язкове посвідченні договору і первинних документів печаткою, або ж навпаки, що використання печатки не є обов'язковою.

Необхідно враховувати порядок передачі та підтвердження отримання електронних документів.

Згідно ч. 1 ст. 10 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", відправка і передача електронних документів здійснюються автором або посередником в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або шляхом відправлення електронних носіїв, на яких записано цей документ.

Статтею 11 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" встановлено, що електронний документ вважається одержаним адресатом з часу надходження авторові повідомлення в електронній формі від адресата про одержання цього електронного документа автора, якщо інше не передбачено законодавством або попередньою домовленістю між суб'єктами електронного документообігу.

Таким чином, якщо попередньою домовленістю між суб'єктами електронного документообігу не визначено порядок підтвердження факту одержання електронного документа, таке підтвердження може бути здійснено в будь-якому порядку автоматизованим чи іншим способом в електронній формі або у формі документа на папері.
Зазначене підтвердження повинно містити дані про факт і час одержання електронного документа та про відправника цього підтвердження.

У разі ненадходження до автора підтвердження про факт одержання цього електронного документа вважається, що електронний документ не одержано адресатом.

ВАЖЛИВО!

При обміні електронними листами необхідно:

- перевірити, чи дійсно вказану адресу належить вашому контрагенту;

- переконатися, що особа, яка здійснює листування, є співробітником або іншою особою, уповноваженою вести переписку і укладати договори.

Зверніть увагу, що обов'язковими реквізитами електронного документа, є наявність електронного цифрового підпису та електронної відмітки часу.

Відповідно до ч. 1 ст. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчих послуги".

 

 

Стаття 6 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" визначає, що для ідентифікації автора електронного документа може використовуватися електронний підпис. Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа. Відносини, пов'язані з використанням вдосконалених і кваліфікованих електронних підписів, регулюються Законом України "Про електронні довірчих послуги".

Згідно ч. 4 ст. 18 Закону України "Про електронні довірчих послуги", кваліфікована електронний підпис має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис, і має презумпцію відповідності власноручного підпису.

Частиною 3 ст. 18 закону України "Про електронні довірчих послуги" встановлено, що електронний підпис або печатка не можуть бути визнані недійсними і позбавлені можливості розглядатися як доказ у судових справах виключно на тій підставі, що вони мають електронний вигляд або не відповідають вимогам до кваліфікованої електронного підпису або печатки.

Частиною 5 ст. 23 закону України "Про електронні довірчих послуга" встановлено, що угода, укладена в електронній формі, може бути визнана судом недійсною у разі, якщо під час її здійснення використовувався кваліфікована електронний підпис або печатку, кваліфікований сертифікат якої не містить відомостей, передбачених частиною другою цієї статті, або містить недостовірні відомості.

Таким чином, якщо ви є одержувачем електронного договору, то необхідно перевіряти наявність кваліфікованої електронного підпису.

Частиною 4 статті 26 Закону України "Про електронні довірчих послуги" передбачено обов'язковість використання кваліфікованої електронної позначки часу для постійного зберігання електронних даних.

При цьому потрібно враховувати, що відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про електронні довірчих послуги", електронний цифровий підпис та посилений сертифікат відкритого ключа, діють до закінчення терміну дії посиленого сертифікату відкритого ключа, але не пізніше двох років з дня набрання чинності зазначеного Закону.

Отже, підсумовуючи, при укладанні електронного договору необхідно:

- досягти згоди з усіх істотних умов, створивши договір у формі єдиного документа;

- переконатися в повноваженнях особи, яка підписує договір;

- перевірити електронну адресу;

- перевірити кваліфіковану електронний підпис;

- мати належні докази отримання електронного документа;

- звернути увагу на наявність кваліфікованої електронної позначки часу.

Олена Радтке, адвокат, керівник адвокатського бюро «Олени Прядко», член ради в комітеті з питань верховенства права НААУ.