Прощення боргу банком. Наслідки?

Прощення боргу банком. Наслідки?

Якщо банк, який є Вашим кредитором прощає Вам борг за кредитним договором, сума такого анульованого боргу вважається додатковим благом та підлягає оподаткуванню. Таким чином, після звільнення від обов’язку перед банком погасити кредитний борг, у фізичної особи виникає обов’язок перед державою сплатити податок за прощення цього боргу.Відповідно до Податкового кодексу України станом на 1 лютого 2018 року, сума прощеного боргу  оподатковується податком на доходи фізичних осіб в розмірі 18 % і військовим збором в розмірі 1,5%, які розраховуються від суми спрощеного боргу.

Рішення про прощення боргу, як правило оформлюється договором, та таке прощення може відбуватися лише до закінчення терміну позовної давності.

Боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації. Відтак, фізична особа боржник за кредитним договором повинна обов’язково подати до податкового органу річну податкову декларацію до 1 травня поточного року, в якій визначити суму оподатковуваного доходу та розмір податку, який потрібно сплатити до 1 серпня поточного року.

При цьому, слід відзначити, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається лише основна сума боргу (кредиту) платника податку – тобто тіло кредиту. Сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені), прощених (анульованих) кредитором оподаткуванню не підлягають. Якщо сума боргу не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2018 р. — 930, 75 грн), така сума не оподатковується.

В свою чергу на кредитора закон покладає обов’язок письмово повідомити боржника про прощення (анулювання) та включити суму прощеного боргу до свого податкового розрахунку. У разі неповідомлення кредитором боржника про прощення (анулювання) боргу, кредитор зобов’язаний виконати всі обов’язки податкового агента, тобто нарахувати та сплатити податок.

ВАЖЛИВО: У разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, це тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов'язання. Отже, у випадку не нарахування та несплати податку з анульованого кредиту боржником, податкова матиме підстави застосувати до такого боржника штрафні санкції.

Також, звертаємо увагу, що закон передбачає  можливість розстрочки податкового зобов’язання щодо іпотечних кредитів. Суму податкового зобов’язання обов’язково необхідно задекларувати, та разом з декларацією  подати заяву про розстрочку. За законом розстрочка надається на три роки із погашенням рівними частинами кожного календарного кварталу.

Окремо щодо кредитів, наданих в іноземній валюті сума, слід вказати, що не підлягатиме оподаткуванню додаткове благо у вигляді курсової різниці валюти договору, якщо прощення боргу було після 1 січня 2015 року. Ця норма стосується кредитів в іноземній валюті, не погашених до 1 січня 2014 року.

Партнер, адвокат Вікторія Сандулєєва