Наглядова рада - благо чи зло?

Наглядова рада - благо чи зло?

Продовжуємо публікувати серію статей про нововведення в діяльності товариств з обмеженою (додаткової) відповідальністю (далі - товариства).

Згідно ч. 1 ст. 38 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який вступить в законну силу з 17 червня 2018 р/ статутом товариства може бути передбачено створення наглядової ради.Отже, це право товариства, а не обов'язок. При цьому наявність такого органу необхідно передбачити в Статуті.

Завданням наглядової ради є контроль за виконавчим органом. Крім того, наглядова рада може обирати цей виконавчий орган, припиняти або припиняти повноваження, а також визначати розмір винагороди. 

Наглядову раду доцільно вводити в тому випадку, якщо учасники хочуть отримати додатковий орган контролю за діяльністю товариства. При цьому Законом не визначено ні кількісний склад, ні порядок обрання, ні порядок припинення, ні термін повноважень, ні компетенція наглядової ради. Відповідно, всі ці аспекти необхідно передбачити в статуті товариства.

Важливо, що наглядова рада може створюватися з абсолютно незалежних осіб, які можуть, до того ж, працювати безоплатно на підставі цивільно-правового договору. Хоча не виключена і можливість оплати, а також укладення трудового контракту.

За рішенням учасників наглядова рада має право вирішувати будь-які питання, крім тих, які є виключною компетенцією загальних зборів.

Таким чином, поява в законі можливості для товариств створення наглядової ради можна розцінити як позитивні зміни законодавства, оскільки такий орган покликаний представляти інтереси власників і контролювати виконавчий орган. Особливо цінна така можливість для власників, які перебувають за межами України.