Затверджено новий порядок направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків

Затверджено новий порядок направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків

30 червня 2017 року Міністерство фінансів України видало наказ № 610, яким затверджено Порядок направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків (далі - Порядок).

Згідно п. 2 розділу І Порядку, його дія поширюється на платників податків, які мають податковий борг.

Податкова вимога формується автоматично, якщо платник податків не сплатив у встановлені Кодексом терміни суму, яка перевищує шістдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян:

- узгодженого грошового зобов'язання;
- непогашеної пені, нарахованої в порядку, визначеному Кодексом.


Порядком встановлено вимоги до змісту податкової вимоги.


Так, податкова вимога має містити:
- відомості про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави;
- розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою;
- обов'язок погасити податковий борг;
- можливі наслідки непогашення податкового боргу у встановлений термін;
- попередження про опис активів;
- можливі дату та час проведення публічних торгів з продажу активів.

Відповідно до Порядку (п. 1 р. IV) податкова вимога має спрямовуватися не раніше першого робочого дня після закінчення встановленого Кодексом граничного строку сплати суми грошового зобов'язання.

Направлятися вона може як в письмовій, так і в електронній формі, якщо платники податків подають звітність в електронній формі.

Однак, платник податків, отримавши податкову вимогу в електронній формі, має право вимагати надання вимоги в письмовій формі, направивши в податкову запит як в письмовій, так і в електронній формі. Податкова зобов'язана відповісти на такий запит протягом трьох робочих днів з дня надходження запиту.

ВАЖЛИВО! Незважаючи на те, що податкова вимога може направлятися в електронній формі, належним чином врученим платнику податків вона вважається тільки якщо вона надіслана за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручене платнику податку або його законному чи уповноваженому представникові.

Проте, якщо пошта з яких-небудь причин не може вручити платнику податків податкову вимогу, податкова вимога вважається врученою платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення. 

Це означає, що метод, який часто використовують платники податків, не отримуючи пошту, не допоможе в даному випадку. Навпаки, може нашкодити. 

Порядок набере чинності з моменту опублікування