Чи буде адвокат незалежним?

Чи буде адвокат незалежним?

Чи буде адвокат незалежним? 

Комментарий в журнал «Бюллетень ААУ» № 3(4), стр. 13

Новим Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі за текстом – Закон) передбачається створення Національної асоціації адвокатів України.

При цьому, згідно до ч. 6 ст. 45 Закону, з моменту державної реєстрації Національної асоціації адвокатів України її членами стають всі особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Інші особи стають членами Національної асоціації адвокатів України з моменту складення присяги адвоката України.

Таким чином, всі адвокати України, не залежно від їх бажання, стають членами Національної асоціації адвокатів України.

Згідно до Закону, правовою основою діяльності адвокатури України є Конституція України.

Відповідно до приписів статті 36  Конституції України, ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.

Таким чином, норми ст. 45 Закону вступають у протиріччя як з Конституцією України, так і з міжнародними правовими актами, такими як Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (ст. 11), Основні положення про роль адвокатів, прийнятих Восьмим Конгресом ООН по запобіганню злочинам 1 серпня 1990 р. (п.п.23,24), Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. (ст. 20).

Згідно до всіх зазначених вище актів, вступ до будь-яких об’єднань, асоціацій повинен бути добровільним.

Європейський суд з прав людини в своєму рішенні від 29 квітня 1999 р. у справі "Шассанью та інші проти Франції" визнав порушенням статті 11 Європейської конвенції з прав людини законодавче зобов’язання особи приєднатися до асоціації всупереч її бажанню. Суд також визнав порушенням відсутність у членів асоціації жодного реального шансу для припинення їх членства в цій асоціації.

Законом передбачений порядок вступу до Національної асоціації адвокатів України, але не передбачений порядок виходу з неї. Які права та обов’язки має адвокат, як член асоціації? Про це закон умовчує.

Якщо проаналізувати норми закону в комплексі, то стає очевидним, що членство в Національній асоціації адвокатів України не дає адвокату нічого, проте покладає обов’язки зі сплати членських внесків. Більш того, адвокат, що не сплатить внески, буде нести відповідальність, визначену не законом, а з’їздом адвокатів України. Проте, згідно до статті 92 Конституції України, виключно законами України визначаються  засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

Зауважу, що діючий Закон України «Про адвокатуру» в більшій мірі забезпечує принцип незалежності адвокатури в цілому і адвоката зокрема. Закон містить ознаки порушення статті 22 Конституції України, згідно до якої при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Вважається за доцільне зробити членство в Національній асоціації адвокатів України добровільним, тому що будь-яке обов’язкове членство є неприпустимим, оскільки допускає можливість тиску на адвоката та порушення принципу незалежності адвоката.

Прядко Олена, адвокат