Не можна передавати житло в іпотеку без згоди співвласника

Не можна передавати житло в іпотеку без згоди співвласника

Верховний Суд відступив від висновків ВСУ у справі №6-1622цс15 від 7.10.2015 і в своїй постанові по справі № 372/504/17 від 21.11.2018 вказав, що для розпорядження майном, яке перебуває у спільній сумісній власності, необхідно отримати нотаріально засвідчену згоду другого співвласника. Тому, якщо договір укладено без згоди другого співвласника, то він визнається недійсним на підставі ч. 4 ст. 369, ст. 215 Цивільного кодексу. Сумлінність співвласника або його контрагента при укладенні договору не має значення.