Український юрист

Український юрист

Вікторія Сандулєєва, партнер Адвокатського бюро Олени Прядко, адвокат

 В  сучасних умовах реформування судової системи, зокрема з введенням адвокатської монополії, прийняттям нових процесуальних кодексів, ключову роль у конкуренції відіграватиме майстерність та професійність спеціаліста, що надаватиме юридичні послуги.

Опанування такого обсягу законодавчих нововведень змусить фахівців більш суворо ставитись до свого професійного рівня, щоб витримувати чесну конкуренцію. Саме, спеціалізація на окремих галузях права, більш усього підтримує високий рівень фахівця, а отже й дозволяє клієнту отримати якісну юридичну допомогу. Втім, вузька спеціалізація юридичної фірми, може обмежувати її розвиток та доходність, тому більшість фірм на ринку все ж таки залишатимуться універсальними, надаючи послуги з декількох практик. Наявність в штаті фахівців з окремих галузей права буде найбільш прийнятним рішенням для засновників юрфірми, аніж її вузька спеціалізація. Така стратегія життєдіяльності дозволятиме динамічно розвиватись та надавати послуги в усіх актуальних галузях і практиках.

Сучасний ринок юридичних послуг в Україні найактуальнішими галузями скоріш усього намітить кримінальне та податкове право, IT та право інтелектуальної власності. Нестабільна економічна та політична ситуація в країні все частіше торкається нашого життя і правничої допомоги потребує як бізнесмен, так і рядовий пересічний громадянин. Рейдерські атаки на крупний бізнес, податкові «наїзди» на середній бізнес, а також вкрай неблагополучна криміногенна обстановка в країни обумовлять потребу у кримінальній та податковій практиках. IT та право інтелектуальної власності поступово виступатимуть вперед, що є неминучим, з причини осучаснення стратегій ведення бізнесу та появи можливості захищати свої права у спеціалізованому суді. Не залишиться осторонь й адміністративний процес, якщо будуть прийняті пропозиції МВС України щодо змін в КУпАП стосовно посилення відповідальності за порушення на транспорті та впровадження відеофіксації порушень дорожнього руху.