Захистили інваліда

Захистили інваліда

Страшна ситуація на сході України зруйнувала багато життів. Наш клієнт втратив не тільки дім та все майно, але й саме цінне – здоров’я. Він мирна людина, яка отримала поранення, що потягли за собою інвалідність, у дворі власного дому.

Тому допомогти такій людині – добра справа, за яку ми і взялись.

Це було не дуже просто – знайти вірний шлях у цій справі, оскільки судової практики в аналогічній ситуації просто немає. До цього ж законодавство написано так, що інвалідам вкрай тяжко захистити свої права.

Але про все по порядку.

Ще влітку 2015 року наш клієнт, перебуваючи біля свого будинку у м. Мар'їнка Донецької області, отримав осколкові поранення від вибухових речовин, боєприпасів військового озброєння.

В листопаді 2015 року він пройшов МСЕК та визнаний інвалідом II групи за загальним захворюванням. Далі щорічно, у 2016 року, 2017 року та 2018 року клієнт проходив МСЕК, якими було підтверджено 2 групу інвалідності за загальним захворюванням.

Оскільки причиною інвалідності є не загальне захворювання, а саме поранення, одержане від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території антитерористичної операції, наш клієнт зміг добитись, щоб його визнали постраждалим внаслідок саме цих причин, а тому він був направлений у 2019 році до МСЕК у зв'язку зі зміною категорії інвалідності.

І що робить МСЕК?  МСЕК  змінює не тільки категорію інвалідності, а і групу з 2 на 3. Стан здоров’я постраждалого при цьому жодним разом не поліпшився!

Прийшлось звертатись до суду.

Наші позовні вимоги були задоволені частково.

Було визнано протиправним та скасоване рішення Обласного центру медико-соціальної експертної комісії про визнання нашого клієнта інвалідом III групи та зообов'язано Обласний центр медико-соціальної експертизи повторно провести медико-соціальну експертизу відносно клієнта.

При цьому суд в своєму рішенні від 21.09.2020 № 200/13253/19-а зазначив наступне.

Оскільки у суду відсутні повноваження щодо визначення ступеня втрати здоров'я, ступеня обмеження життєдіяльності особи та групи інвалідності, судом була розглянута лише правомірність дотримання процедури проведення відповідачем переогляду особи за його зверненням.

Приписами п. 19 Положення N 1317 визначено, що комісія проводить засідання у повному складі і колегіально приймає рішення. Відомості щодо результатів експертного огляду і прийнятих рішень вносяться до акту огляду та протоколу засідання комісії, що підписуються головою комісії та її членами і засвідчуються печаткою.

Втім, як зазначив позивач, під час його огляду були присутні лише чотири особи з шести членів комісії.

Суд зазначає, що відповідачем не спростований вищевказаний довод позивача, а тому суд вбачає порушення процедури прийняття рішення МСЕК, а саме проведення засідання комісії не в повному складі.

Крім того, відповідно до інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 157-5/о "Журнал протоколів засідань медико-соціальної експертної комісії", у графі 13 зазначається шифр діагнозу хворого згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду (МКХ-10) (пункт 17 інструкції).

Відповідно до п. 19 Інструкції форма N 157-5/о має бути пронумерована, прошита, завірена головою МСЕК та печаткою закладу охорони здоров'я.

Проте журнал протоколів N 6, копія якого була долучена саме відповідачем, не прошитий та не завірений печаткою.

Разом з тим оригінал вказаного журнал, який був оглянути у судовому засіданні, вже містить печатку відповідача.

Крім того, дата початку журналу зазначена 21 червня 2019 року, а дата закінчення - 11 червня 2019 року, що є не можливим.

Іншого журналу відповідачем до суду надано не було.

Суд звертає увагу, що позивач був оглянутий в травні 2019 року, а тому запис у журналі N 6 за червень місяць 2019 року суд не приймає до уваги з огляду на суперечливість його обов'язкових реквізитів.

Крім того, суд наголошує, що вказаний журнал підписаний ОСОБА_2. Водночас, в ході розгляду справи було встановлено, що ОСОБА_2 не був ознайомлений із наказом про покладення на нього функцій виконання обов'язків голови МСЕК, а отже підписання ним журналу є порушенням приписів чинного законодавства.

Все вищенаведене також свідчить про порушення відповідачем процедури прийняття спірного рішення.

Поряд з цим, суд також вважає за необхідне звернути увагу на зміст акту огляду медико-соціальної експертної комісії.

В порушення п. 27, 28 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації 157/о "Акт огляду медико-соціальною експертною комісією", затвердженої наказом МОЗ України N 577 від 30.07.2012 року, в актіу відсутня інформація щодо оцінки працевлаштування позивача та виконання рекомендацій щодо відновлення здоров'я і працездатності.

У порушення вимог п. 29 Інструкції, відповідачем у підпунктах 28.6.1-28.6.6 пункту 28 акту не зазначено дані об'єктивного обстеження хворого у МСЕК, у тому числі зріст, вага, частота серцевих скорочень, частота дихання на дату огляду тощо.

У порушення вимог п. 32 Інструкції, відповідачем у підпункті 30.2 пункту 30 Акту не зазначено взагалі жодної інформації.

У порушення вимог п. 35 Інструкції, відповідачем у підпунктах 30.6-30.8 пункту 30 акту не зазначено час настання інвалідності.

У порушення вимог п. 37 Інструкції, відповідачем у пункті 32 акту не зазначено будь-якої інформації.

У порушення вимог п. 38 Інструкції, відповідачем у пункті 33 акту не зазначено назви установи, яка видала документи, їх дата і номер та зміст тієї частини документа, яка стала основою для прийняття рішення про причину, час настання інвалідності.

У порушення вимог п. 39 Інструкції відповідачем, у пункті 34 акту не зазначено причину, час настання інвалідності, ступінь втрати професійної працездатності.

Отже, суд прийшов до висновку, що всупереч приписам Положення N 1317, Інструкції N 561, а також Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації 157/о відповідачем протиправно під час проведення повторного огляду не встановлені ключові моменти для визначення групи інвалідності.

З урахуванням вищевикладеного судом встановлено, що розглядаючи питання про встановлення групи інвалідності позивачу, відповідачем було порушено порядок розгляду цього питання, а тому оскаржуване рішення не відповідає положенням Інструкції про встановлення груп інвалідності, Положенню про порядок, умови та критеріям встановлення інвалідності, тобто прийнято не на підставі, не в межах повноважень та у спосіб, що не передбачений Конституцією та законами України.

З огляду на наведене, суд вважає рішення Обласного центру медико-соціальної експертизи від 28.05.2019 року про встановлення ОСОБА_1. III групи інвалідності протиправним та підлягає скасуванню з підстав того, що прийняте з порушенням вимог чинного законодавства та допущення процедурних порушень під час проведення огляду позивача та складення за наслідком неповного акту огляду.

Рішення суду набрало законної сили та відповідачем не оскаржувалось.