Представництво інтересів потерпілого

Незважаючи на свій статус постраждалої від злочину сторони, потерпілому також необхідний захист, при чому, як на досудовому розслідуванні, так і в суді, бо кожен потерпілий від злочину бажає, щоб злочинець був покараний і відшкодував завдані збитки.

Представляти інтереси потерпілого в кримінальному провадженні може тільки адвокат.

 

Тому, ефективним засобом забезпечення права на захист буде участь кримінального адвоката нашого бюро в справі, в якості представника потерпілого.

Прайс на послуги:
Представництво інтересів потерпілого
Послуга  Ціна(грн.)
Первинна консультація від 12000,00
Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження  300,00/стор.
Участь адвоката на допитах і інших слідчих діях з участю потерпілого, контроль дотримання законності та процесуального порядку слідчим, прокурором при провадженні цих дій від 10 000,00
Підготовка заяв, клопотань, скарг та ін. процесуальних документів  від 10 000,00
Оскарження рішень, дій та бездіяльності слідчого, прокурора, слідчого судді  від 25 000,00

Комплексне представництво інтересів потерпілого на досудовому розслідуванні

від  100 000,00
Складання заяв, клопотань, процесуальних документів до суду 1-ї інстанції від  4 000,00
Підготовка цивільного позову, збір доказів від 25 000,00
Представництво інтересів потерпілого в суді 1-ї інстанції  від 100 000,00
Представництво інтересів потерпілого в суді апеляційної інстанції від 50 000,00
Представництво інтересів потерпілого в суді касаційної інстанції від 70 000,00

Адвокати нашого бюро, представляючи інтереси потерпілого:

• роз'яснюють потерпілому його права і способи їх реалізації;

• беруть участь в слідчих діях;

• здійснюють захист в суді;

• знайомляться з матеріалами кримінального провадження;

• здійснюють збір необхідних доказів;

• готують і заявляють на слідстві і в суді необхідні клопотання;

• допомагають правильно визначити розмір, заподіяної злочином шкоди і готують цивільний позов;

• оскаржать незаконні дії і рішення органів дізнання, досудового слідства, а також вирок суду;

• беруть участь в судовому провадженні;

• беруть участь в безпосередній перевірці доказів;

• висловлюють свою думку при вирішенні питання про призначення покарання обвинуваченому;

• знайомляться з судовими рішеннями, журналом судового засідання і технічним записом кримінального провадження в суді.

 Перелік дій, які кримінальний адвокат здійснює в інтересах потерпілого, не є вичерпним і залежить від обставин конкретного кримінального провадження.

Згідно ст. 55 КПК України, потерпілим в кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням заподіяно фізичну або майнову шкоду, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням заподіяно майнову шкоду.

Права і обов'язки у потерпілого виникають з моменту подачі заяви про скоєння стосовно нього кримінального правопорушення або заяви про залучення його до провадження як потерпілого.

У разі, якщо потерпілий не подавав заяви про кримінальне правопорушення або заяви про його залучення як потерпілого, тільки з його згоди, він може бути визнаний потерпілим. За відсутності такої згоди особа в разі необхідності може бути залучена до кримінального провадження як свідок. Потерпілому обов'язково повинна бути вручена пам'ятка про його права та обов'язки особою, яка прийняла у нього заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Потерпілий має право клопотати про проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування і приймати в них участь. Під час проведення таких процесуальних дій, потерпілий може задавати питання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення слідчих (розшукових) дій, які заносяться до протоколу.

Однак подавати свої докази, потерпілий, згідно зі ст. 56 КПК України має право тільки під час досудового розслідування, а в суді позбавлений такого права.

Тому професійний захист на досудовому розслідуванні для потерпілого матиме ключове значення.

На всіх стадіях кримінального провадження потерпілий може укласти угоду про примирення з підозрюваним, обвинуваченим, що може бути підставою для закриття кримінального провадження.

Розібратися в можливостях, а також в доцільності укладення такої угоди, її умовах та наслідках без допомоги адвоката складно. Крім того, нерідко права потерпілих порушуються.

 

Гарантовано уникнути цього не можна, але скористатися правничою допомогою кримінального адвоката - потрібно.