Захист у суді

Часто чуючи слово "адвокат" люди сприймають його саме в значенні адвокат у кримінальних справах. І це не позбавлено сенсу, оскільки згідно з Конституцією України саме адвокати здійснюють захист від обвинувачення. Навіть синонімом слова "адвокат" є слово "захисник".

Захист клієнта складається з декількох етапів, першим з яких є захист на стадії досудового розслідування.

Вид запобіжного заходу, що буде застосовано до підозрюваного в процесі досудового розслідування, чи буде закінчено досудове розслідування обвинувальним актом, багато в чому залежить від дій захисника, яким є адвокат у кримінальних справах.

Наступний етап - цезахист в суді.

Згідно ст. 110 КПК України обвинувальний акт - процесуальне рішення, яким прокурор пред'являє обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і яким закінчується досудове розслідування.

Тому, як тільки буде пред'явлено обвинувачення, але немає адвоката, то слід задуматися про вибір адвоката для здійснення захисту в суді негайно.

Адвокат у кримінальних справах нашого бюро готовий захистити в суді від обвинувачення, з метою не допустити будь-яких порушень прав і отримати для клієнта як максимум виправдувальний вирок за наявності підстав, як мінімум вирок з мінімально можливим покаранням.

Захист в суді - це комплекс дій адвоката нашого бюро, спрямованих на захист прав та інтересів обвинуваченого, а саме:

визначення тактики захисту з урахуванням думки підзахисного за результатами вивчення адвокатом матеріалів кримінального провадження;

необмежена кількість консультацій, які надаються підзахисному в рамках кримінального провадження, за яким здійснюється захист;

участь в судових засіданнях;

участь в допитах учасників кримінального провадження в судовому засіданні, участь в перехресних допитах;

збір доказів;

надання зібраних доказів суду;

складання клопотань і інших процесуальних документів;

виступ адвоката в дебатах;

ознайомлення з протоколом судового засідання і технічним записом судового процесу і подача щодо них своїх зауважень;

 оскарження судових рішень;

інші дії, необхідні для здійснення захисту в суді.

 

Приходьте до нас і отримаєте ефективний захист від обвинувачення, адже для вас буде працювати не тільки адвокат, в провадженні якого знаходиться справа, а й інші адвокати бюро.

Прайс на послуги:
Захист в суді
Послуга Ціна (грн.)
Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження  300,00/стор.
Складання заяв, клопотань, процесуальних документів в суді 1-ї інстанції  від 10 000,00
Підготовка заперечень на цивільний позов від 15 000,00
Захист в суді 1-ї інстанції  від 100 000,00

Коли матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом щодо підозрюваного надходять до суду, підозрюваний стає обвинуваченим і потребує адвокатської допомоги не менше, ніж мав потребу в ній на стадії досудового розслідування.

Для обвинуваченого стадія судового розгляду є ключовою, оскільки на цій стадії з винесенням вироку суду вирішується його доля.

Захист в суді адвокатом - це гарантоване Конституцією України та кримінальним процесуальним законодавством право підсудного на захист від обвинувачення. Застосування всіх можливих методів і способів захисту від обвинувачення в суді може значно вплинути на рішення, яке буде приймати суд.

Згідно чинного кримінального процесуального законодавства, сторони кримінального провадження мають рівні права на збір і надання суду доказів, а також на реалізацію своїх процесуальних прав.

Головне завдання адвоката в суді - зробити все необхідне, щоб стосовно підзахисного було винесено виправдувальний вирок, якщо на те є підстави, або ж призначення більш м'якого покарання, визначеного санкцією статті, за якою обвинувачений притягується до відповідальності. Всі дії адвоката на стадії судового розгляду спрямовані на реалізацію процесуальних прав обвинуваченого.

Адвокатська допомога для обвинуваченого полягає в реалізації права на захист, а саме в обранні адвокатом правильної тактики захисту, заяві необхідних клопотань, надання доказів, висловленні в судовому засіданні своєї думки щодо клопотань інших учасників судового розгляду, щодо допустимості доказів, поданих стороною обвинувачення, участь захисника при допитах під час судового розгляду, у вимозі виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, що і свідків обвинувачення, в дослідженні доказів, в судових дебатах, і призводить як правило, до винесення судом більш м'якого вироку суду.

Коли обвинувачений відчуває тил в особі професійного адвоката у кримінальних справах, у нього з'являється не тільки надія, але й реальний шанс отримати мінімальне покарання, або уникнути притягнення до кримінальної відповідальності. Ми готові стати вашим тилом.