Захист на досудовому розслідуванні

У реальному житті суть досудового розслідування полягає в боротьбі, учасниками якої виступають звинувачення і захист.

Хочете надійний захист? Ви прийшли за адресою, оскільки наше адвокатське бюро надає наступні послуги з надання правової допомоги на стадії досудового розслідування:

- Консультації по застосуванню чинного кримінального закону та процесуальних норм;

- Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 221 КПК України, на підставі чого виробляється тактика захисту;

- Присутність адвоката на допитах і інших слідчих діях, контроль за дотриманням законності слідчим, прокурором при виконанні цих дій;

- Підготовку необхідних заяв, клопотань, скарг та ін. процесуальних документів;

- Збір і аналіз необхідних доказів;

- Оскарження рішень, дій та бездіяльності слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законом;

- Інші послуги в рамках чинного кримінального процесуального законодавства.

Прайс на послуги:
Захист на досудовому розслідуванні
Послуга Ціна (грн.)

Первинна консультація 
від 10 000,00
Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження  300,00/стор.
Присутність адвоката на допитах і інших слідчих діях, контроль дотримання законності та процесуального порядку слідчим, прокурором при виробництві цих дій  від 10 000,00
Участь в судовому засіданні на стадії досудового розслідування  від 5 000,00
Підготовка заяв, клопотань, скарг та ін. процесуальних документів  від 10 000,00
Оскарження рішень, дій та бездіяльності слідчого, прокурора, слідчого судді  від 20 000,00
Комплексний захист на досудовому розслідуванні  От 100 000,00

Згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданий, якщо сторона обвинувачення не доведе вину особи поза розумним сумнівом.

Форма і зміст кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зокрема, законності, яка закріплює обов'язок саме за прокурором, керівником органу досудового розслідування, слідчим всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити обставини як викривають так і виправдовують підозрюваного, обвинуваченого , а також обставини, що пом'якшують або обтяжують його покарання.

Слід зазначити, що зі вступом в силу нового кримінального процесуального кодексу зникло поняття «кримінальна справа», замість нього - «матеріали кримінального провадження», однак словосполучення «адвокат у кримінальних справах» настільки прижився в нашому суспільстві, що ми дозволимо собі трохи відступити від термінології і називати деякі речі звичними і зрозумілими для більшості громадян словами.

На жаль, кожен може опинитися в ролі особи, яку викликають органи досудового розслідування для дачі пояснень або допиту в якості свідка, а згодом повідомляють цій же особі про підозру або затримують за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. У цей момент вам як ніколи необхідна адвокатська допомога, і звертатися до адвоката у кримінальних справах необхідно якомога швидше, з метою недопущення помилок на тому, чи іншому етапі досудового розслідування.

Згідно з чинним законодавством, кримінальне провадження здійснюється на засадах змагальності, що передбачає самостійне відстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими законом.

Крім того, боку кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав.

Напевно сторона обвинувачення не буде піклуватися про те, щоб хто-небудь з учасників кримінального процесу максимально реалізував свої процесуальні права, і тому на стадії досудового розслідування, як і в цілому в кримінальному провадженні, без допомоги адвоката обійтися практично неможливо.

Захисник підкаже вам, яку краще зайняти позицію, як правильно вести себе на слідчих діях, як відповідати на поставлені запитання, під час проведення процесуальних дій подасть свої зауваження і заперечення щодо порядку їх проведення.

Здійснюючи ваш захист, на стадії досудового розслідування адвокат у кримінальних справах  вживатиме необхідних заходів для недопущення надання на вас тиску з боку органів досудового розслідування, займатиметься збором виправдовуючих доказів, встановленням обставин пом'якшуючих покарання, заявить необхідні клопотання, оскаржить незаконні рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора , слідчого судді, в порядку, передбаченому законом, а також не допустить з боку органу досудового розслідування порушення презумпції невинуватості і проконтролює, щоб органи досудового розслідування зверталися з особою, вина якого у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена ​​обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, з повагою до його людської гідності.

Нерідко особа, яка підозрюється органами досудового розслідування у вчиненні кримінального правопорушення, перед першим допитом в якості підозрюваного власноруч відмовляється від послуг захисника. Далі, на допиті, дає слідчому показання, на яких згодом будується обвинувачення. Необхідно пам'ятати, що чим пізніше реалізується ваше право на захист, тим більша вірогіднісь, що адвокату буде складніше виправити допущені вами помилки.

Професійне надання правової допомоги на стадії досудового розслідування полягає в тому, що адвокат виконує конкретне завдання, встановлене законом - надає всебічну правову допомогу підзахисному. При цьому адвокат у кримінальних справах має знайти і використовувати в інтересах захисту всі помилки і слабкі місця, які підривають і розхитують висновки боку звинувачення про винність підзахисного.

Надаючи правову допомогу на стадії досудового розслідування, адвокати нашого бюро використовують всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів від обвинувачення або незаконних посягань щодо клієнта.

Також адвокат у кримінальних справах зробить інші дії, необхідні для ефективного захисту як на стадії досудового розслідування, так і в суді.