Як змінити підсудність

Як змінити підсудність

Історія справи наступна. Клієнт колись мав кредит на покупку машини, більшу частину його виплатив, залишилося зовсім небагато платежів, але війна змінила все. Потім йому стало відомо, що банк ліквідовано і він звернувся за допомогою, щоб розібратися, що ж з його кредитом.

У процесі вивчення документів клієнта ми з'ясували, що вже близько року тому було прийнято рішення, яким заборгованість по кредиту була стягнута солідарно з нього і його мами.

Проаналізувавши рішення суду і матеріали справи, ми прийшли до висновку, що судом було порушено цілу низку процесуальних і матеріальних норм законодавства, що однозначно служило підставою для скасування заочного рішення.

Підготовлену нами заяву клієнт направив до суду і суд його задовольнив, скасував заочне рішення.

Однак банк подав позов за попереднім місцем реєстрації відповідача в місті Торез Донецької області. З огляду на те, що на сьогоднішній день наш клієнт є вимушено переміщеним особою (переселенцем) і проживає в м. Київ, ми підготували ще одну заяву про передачу справи до Києва.

Нижче наводимо наші аргументи, які ви зможете використовувати, якщо кредитором позов поданий не за вашим місцем проживання, ви є змушене переміщеним особою і хочете змінити підсудність.

Отже, в заяві ми вказали наступне.

Відповідачі є внутрішньо переміщеними особами, фактичне місце проживання/перебування яких зареєстровано в місті Києві, що підтверджується відповідними довідками про постановку на облік внутрішньо переміщеного особи (копії додаються).

Відповідно до статті 3 Закону України від 11 грудня 2003 року N 1382-IV "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні": "місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає, а також спеціалізовані соціальні установи, установи соціального обслуговування і соціального захисту, військові частини, місце перебування - адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше шести місяців на рік".

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 N 1085-р "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і переліку населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення"  м. Торез  Донецької області відноситься до населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Відповідно до статті 1 Закону України від 20 жовтня 2014 N 1706-VII "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб": "внутрішньо переміщеним особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яке знаходиться на території України на законних підставах і має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання в результаті або щоб уникнути негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини і надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру.

 ...

Адресою покинутого місця проживання внутрішньо переміщеного особи в розумінні цього Закону визнається адреса місця проживання на момент виникнення обставин, зазначених у частині першій цієї статті ".

Відповідно до статті 4 цього Закону "1. Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеного особи, чинного безстроково, крім випадків, передбачених статтею 12 цього Закону.

...

Підставою для постановки на облік внутрішньо переміщеного особи є проживання на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 цього Закону, на момент їх виникнення.

Тобто, відповідачі є внутрішньо переміщеними особами. Правове становище таких осіб в даний час регулюється Законом України від 20 жовтня 2014 N 1706-VII "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", згідно з яким місце перебування внутрішньо переміщеного особи підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеного особи.

Саме таким чином здійснюється реєстрація місця перебування внутрішньо переміщеного особи, і саме така довідка є підтвердженням місця перебування такої особи в тому чи іншому місці в розумінні цивільного процесуального законодавства України.

Виходячи з цього, цивільна справа за позовом банку до відповідачів про стягнення заборгованості підсудна за місцем проживання відповідачів Печерському районному суду м. Києва.

Відповідно до ст. 31 ЦПК України суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо справа стосується територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду.

Дотримання процесуальних норм інституту підсудності є вимогою статті шостої Конвенції про захист прав людини і основних свобод, яка гарантує, що кожен при вирішенні спору щодо його цивільних прав та обов'язків цивільного характеру або при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону.

Розгляд і вирішення справи неповноважним судом, зокрема внаслідок порушення правил визначення підвідомчості і підсудності справи, може бути підставою для скасування навіть правильного по суті рішення суду.

Крім того, поїздки з Києва до Бердянська з матеріальної точки зору важкі для відповідачів, тому з метою забезпечення права осіб на справедливий суд, передбаченого ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, є необхідність передати справу на розгляд до суду за місцем проживання відповідача, оскільки вони матимуть реальну можливість скористатися своїми процесуальними правами в повній мірі.

Зауважимо, що відповідач також знаходиться в Києві, отже передача справи до Печерського районного суду. Києва буде відповідати і його інтересам.

Згідно ч. 9 ст. 187 ЦПК України, якщо за результатами отриманої судом інформації буде встановлено, що справа не підсудна цьому суду, суд направляє справу за підсудністю в порядку, встановленому статтею 31 цього Кодексу.

Таким чином, з огляду на те, що відповідачі по справі є внутрішньо переміщеними особами, мають зареєстроване в установленому законом порядку місце перебування в м. Києві, за яким дійсно проживають, ми попросили передати справу до Печерського суду м. Києва і судом нашу заяву було задоволено.