Додаткові підстави для припинення дії трудового договору, укладеного між ФОП та найманим працівником

Додаткові підстави для припинення дії трудового договору, укладеного між ФОП та найманим працівником

Крім загальних підстав для розірвання трудового договору, передбачених КЗпП України, для трудового договору, укладеного між фізичною-особою підприємцем і найманим працівником, є особливі підстави:  • в разі смерті роботодавця - фізичної особи - підприємця (див. Лист Мінпраці від 05.03.2003 р № 06 / 2-2 / 51). При цьому жодним нормативним актом не врегульовано, хто ж видає наказ про звільнення і вносить запис в цьому випадку до трудової книжки працівника. Залишається тільки звертатися в порядку ст. 232 КЗпП до суду із заявою про встановлення факту припинення трудових відносин;
  • заклик ФОПа на військову службу або направлення його на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ч. 1 ст. 36 КЗпП). При цьому ФОП зобов'язаний провести розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку із внесеним записом;
  • призов або мобілізація ФОПа під час особливого періоду (п. 10 ч. 1 ст. 40 КЗпП). В такому випадку дозволяється не погоджувати звільнення найманого працівника з профспілкою (абз. 10 ч. 1 ст. 43-1 КЗпП) і запис в трудову книжку може бути здійснена протягом одного місяця після демобілізації без застосування до нього будь-яких штрафних санкцій.