Кадрова документація у ФОП

Кадрова документація у ФОП

ФОП зобов'язаний, як і роботодавці - юридичні особи, вести кадрову документацію, включаючи:

 • трудові договори;
 • трудові книжки працівників;
 • видавати накази про прийом і звільнення, а також про відпустки і за іншими трудових питань;
 • вести особові картки працівників;
 • вести книгу обліку кадрових наказів;
 • вести табелі обліку використання робочого часу, графіки змінності;
 • мати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • при необхідності укладати договори про повну матеріальну відповідальність;
 • ознайомлювати працівників з посадовими інструкціями;- складати графіки відпусток;
 • затвердити положення про оплату праці (преміювання тощо);
 • в разі необхідності оформляти документи на проведення медогляду працівників.
ФОП не зобов'язаний:
 • мати штатний розклад (див. Лист Мінсоцполітики від 21.05.2019 № 34/0 / 23-19 / 133, але в цьому питанні тривають суперечки);
 • укладати колективний договір;
 • вести книгу обліку бланків трудових книжок і вкладишів;
 • вести книгу обліку руху трудових книжок і вкладишів до них;
 • вести військовий облік;- подавати звіти про роботу в органи статистики;
 • виконувати квоту для працевлаштування і звітувати про її виконання;
 • вести особисті справи.
ФОП може:
 • вести табель обліку робочого часу;
 • вести книгу реєстрації локальних актів;
 • розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку.