Як розрахувати пеню при заборгованості по аліментах?

Як розрахувати пеню при заборгованості по аліментах?

Щоб розрахувати пеню при заборгованості по аліментах, потрібно діяти за такою формулою:


Заборгованість за місяць х кількість днів заборгованості х 1%.


Саме на такий порядок розрахунку пені за прострочення сплати аліментів вказала Велика палата Верховного Суду в своєму рішенні по справі № 333/6020/16-ц.

Розрахунок пені потрібно робити по кожному простроченому місяцю.

Для отримання загальної суми по піні, підсумовуємо заборгованість по кожному місяцю.

При цьому термін прострочення розраховується з першого дня місяця, наступного за місяцем внесення періодичного платежу, до дня, що передує дню сплати заборгованості.

Якщо аліменти сплачені частково, то пеню потрібно розраховувати з першого дня місяця, наступного за місяцем платежу, множачи різницю на термін прострочення і ставку пені.