Нове у виплаті дивідендів

Нове у виплаті дивідендів

У зв’язку з прийняттям нового закону про товариства з обмеженою відповідальністю, поступово розкажемо про всі основні зміни, сьогодні це про дивіденди. 

Відповідно до закону, фактичну виплату дивідендів учасникам має бути здійснено у 6-ти місячний строк, якщо інше не встановлено Статутом Товариства.Законом встановлено цілий ряд заборон щодо виплати дивідендів:

-         якщомайна Товариства недостатньо для погашення заборгованості перед кредиторами, або може бути недостатньо після виплати;

-         якщо учасник Товариства не повністю вніс свій вклад;

-         якщо Товариство не виплатило належного учасникам, які припинили участь у Товаристві.

Законом також встановлені валютні обмеження на виплату дивідендів, відповідно до яких  учасникам-нерезидентам можна перерахувати не більше 7 000 000 доларів США дивідендів протягом одного місяця.

Дивіденди також можна сплачувати у негрошовій формі, якщо всі учасники з цим згодні, але відсутній механізм виплати, бухгалтерського обліку та оподаткування таких виплат.

Тепер дивіденди можна буде сплачувати лише з чистого прибутку Товариства (в старому законі з чистого та нерозподіленого прибутку).

Тому Товариствам, які за минулі роки накопичували  нерозподілений прибуток, краще виплатити дивіденди  до 17 червня 2018 року, коли закон набере чинності.