Уряд встановив розміри соціальних стипендій студентам-переселенцям

Уряд встановив  розміри соціальних стипендій студентам-переселенцям

З 05 липня 2015 року вступив у дію Закон України № 425-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій і їхніх дітей, дітей, один з батьків яких загинув в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій або збройних конфліктів або під час масових акцій громадського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для отримання професійно-технічної та вищої освіти».Зокрема, цим Законом внесені зміни до пункту 19 статті 44 Закону «Про вищу освіту», якими встановлено, що держава забезпечує цільову державну підтримку, в тому числі дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Соціальна стипендія - це один з видів державної підтримки, встановлених пунктом 19 статті 44 Закону «Про вищу освіту», та гарантованих державою, в тому числі студентам-переселенцям.

Проте довгий час зазначена норма Закону була «мертвою», через порушення Кабінетом Міністрів України вимог Закону щодо затвердження порядку та умов надання встановленої державної цільової підтримки для отримання освіти. Так п.2 Прикінцевих положень Закону № 425-VIII зобов'язує Кабінет Міністрів України виконати зазначену вимогу в місячний термін з моменту набрання чинності цим Законом (тобто в термін до 05 серпня 2015 року).

Нарешті, 28 грудня 2016 року, під Новий 2017 рік, Кабінет Міністрів прийняв Постанову № 1047 (набула чинності з 01 січня 2017р.), яким встановлені суми соціальних стипендій, в тому числі й для студентів-переселенців.

            Так пунктом 3 Постанови КМУ № 1047 встановлений розмір соціальної стипендії для осіб, які мають право на призначення соціальних стипендій на підставі нормативно-правових актів, якими встановлені державні пільги і гарантії для окремих категорій громадян (крім тих, що зазначені у пункті 2 цих розмірів):

для учнів професійно-технічних навчальних закладів - 377 гривень на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, - 750 гривень на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, - 1000 гривень на місяць.

 

Партнер АБ «Олени Прядко», адвокат                                                           О.Алехіна