Штрафи за порушення трудового законодавства

Штрафи за порушення трудового законодавства

Статтею 265 Кодексу законів про працю України передбачена відповідальність за порушення законодавства про працю. У зв'язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року, збільшаться розміри штрафів.


Нижче наводимо таблицю з розмірами штрафів, які можуть бути застосовані до роботодавців у разі виявлення контролюючими органами порушень трудового законодавства в 2019 році з урахуванням мінімальної заробітної плати, яка складе 4173 грн. з 1 січня 2019 р.


Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

30 мін/зп

125 190 грн.

Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час

30 мін/зп

125 190 грн.

Виплата заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ

30 мін/зп

125 190 грн.

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

3 мін/зп

12 519 грн.

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (відмова в оплаті роботи у нічний час, оплаті понадурочну роботу тощо)

10 мін/зп

41 730 грн.

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

10 мін/зп

41 730 грн.

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

3 мін/зп

12 519 грн.

Недопущення до проведення перевірки щодо виявлення неналежного оформлення працівників, нелегальної праці

100 мін/зп

417 300 грн.

Порушення інших вимог трудового законодавства

1 мін/зп

4 173 грн.

 

Крім того, слід пам’ятати, що статтею 41  КУпАП за фактичний  допуск працівника без трудового договору (контракту) для посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, встановлено відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 8 500 грн до 17 000 грн.