Загроза воєнного стану: що потрібно врахувати підприємцям

Загроза воєнного стану: що потрібно врахувати підприємцям

Ставлення до ймовірності військової агресії може бути різним. Проте будь-якому бізнесмену варто заздалегідь розуміти наслідки введення воєнного стану, та по можливості підготуватися до різних варіантів розвитку подій.Згідно з положеннями закону №389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015, воєнний стан передбачає:
 1. надання відповідним органам державної влади, зокрема – військово-цивільним адміністраціям, особливих повноважень;
 2. тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.
На нашу думку, для бізнесу за умов введення воєнного стану на увагу заслуговують передусім три важливі моменти:
 1. Можливість примусового відчуження (реквізиції) майна.
  Процедура врегульовується нормами статті 353 Цивільного кодексу України. Зокрема в частині 2 цієї статті зазначається, що в умовах воєнного стану майно може бути примусово відчужене/ вилучене з наступним відшкодуванням вартості. Крім того, в певних випадках майно повертається власнику після скасування воєнного стану.

  Важливо!
  Для отримання компенсації та/ або щоб повернути майно, необхідно потурбуватися про коректне оформлення акту, який закріплює відчуження/ вилучення та оцінку вартості цього майна (готується за єдиним зразком). По можливості, власнику майна варто залучити до ознайомлення з актом адвоката.

 2. Особливий режим обігу безготівкових та готівкових коштів.
  Національний банк України вправі прийняти рішення про обмеження чи зупинення безготівкових розрахунків. Або здійснення безготівкових розрахунків може бути дозволене тільки через окремі визначені Нацбанком фінансові установи. Крім того, можуть бути запроваджені обмеження на зняття готівки підприємствами, організаціями та ФОПами.

  Важливо!
  Варто потурбуватись заздалегідь про укладення угоди на банківське обслуговування з надійним (на думку експертів) банком. Інакше замороження рахунків підприємства призведе до повного краху бізнесу навіть без військових дій на тій чи іншій території.

 3. Залучення працівників підприємства до суспільно корисних робіт.
  Воєнний стан передбачає можливість запровадження трудової повинності для працездатних осіб. Це означає фактичну можливість вилучення будь-якої кількості співробітників на будь-який період часу.

  Важливо!
  Щоб запобігти повній зупинці в роботі підприємства чи компанії (особливо, якщо це невеликий господарюючий суб’єкт), варто продумати схеми взаємозамінності працівників на ключових робочих місцях.