Як по-новому можна буде реструктуризувати іпотечні кредити у валюті

Як по-новому можна буде реструктуризувати іпотечні кредити у валюті

18 жовтня 2018 року Верховна Рада України прийняла Кодекс з процедур банкрутства.

Про окремі положення Кодексу щодо процедур банкрутства ми вже розповідали в наших попередніх публікаціях - http://www.lawfirm-pryadko.com/blog/novoe_v_bankrotstve.
Сьогодні мова піде про те, як можуть бути реструктурізовані валютні кредити, забезпечені іпотекою нерухомого майна.

На сьогодні закон забороняє примусово стягувати нерухоме житлове майно, яке є предметом застави або іпотеки за споживчими кредитами в іноземній валюті.

Однак з набранням чинності Кодексу з процедур банкрутства (в 2019 році) такий мораторій перестане діяти, і кредитори зможуть звертати стягнення на майно боржника. Одним із способів уникнути втрати майна може бути реструктуризація боргів.

Кодекс з процедур банкрутства передбачає можливість реструктуризації боргів боржника через судову процедуру у справі про неплатоспроможність фізичної особи шляхом зміни способу та порядку виконання зобов'язань згідно плану реструктуризації боргів.

Отже, якщо у Вас є заборгованість по валютному кредиту, забезпеченого квартирою або житловим будинком, і це єдине місце проживання вашої сім'ї, така заборгованість може бути реструктурізована в судовому порядку.

Для цього боржнику слід звернутися до господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про його неплатоспроможність. Разом із заявою боржником обов'язково повинен бути поданий проект плану реструктуризації його боргів.

Справа про неплатоспроможність фізичної особи може бути відкрита тільки з ініціативи і за заявою боржника, а з моменту відкриття провадження у справі вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 120 днів, протягом яких судом повинно бути винесено ухвалу про затвердження плану реструктуризації. У разі, якщо план не буде затверджений, дія мораторію припиниться.

В рамках цього судового процесу, проект плану реструктуризації боргів повинен бути розглянутий і схвалений зборами кредиторів. Всі попередні процесуальні дії до затвердження судом плану реструктуризації (мирової угоди з банком) проводяться керуючим реструктуризацією, який призначається судом.

Кодекс передбачає особливі умови для реструктуризації іпотечних кредитів, згідно з якими:

- вимоги кредитора в іноземній валюті конвертуються в гривню за курсом НБУ на день відкриття справи про неплатоспроможність;

- вимоги кредитора погашаються у гривні відповідно до плану реструктуризації в розмірі 100% від ринкової вартості забезпеченого нерухомого майна. Ця сума зменшується пропорційно погашеної частини тіла валютного кредиту.

Оцінка майна для реструктуризації кредиту проводиться оцінювачем, якого визначає кредитор.

Відсоткова ставка за таким планом реструктуризації буде встановлюватися на рівні українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб (UIRD) + 1% або + 3% (в залежності від площі заставного нерухомого майна). На сьогодні індекс UIRD становить 15, 57%. За погодженням з кредитором процентна ставка для реструктуризації може бути і знижена.

План реструктуризації може бути укладений на 10 або на 15 років і в такий план не включатимуться штрафні санкції та пеня за кредитом.

Після повного виконання зобов'язань боржником по реструктурізованому зобов'язанню відбувається списання залишку заборгованості за кредитним договором.

Нові правила реструктуризації заборгованості за іпотечними кредитами фізичних осіб в іноземній валюті діятимуть протягом п'яти років з дня набрання законної сили Кодексу з процедур банкрутства.

 Про доцільність і можливість використання такого способу реструктуризації валютних кредитів необхідно судити окремо в кожній конкретній кредитній справі.