Відстороняти працівника теж потрібно правильно

Відстороняти працівника теж потрібно правильно

Якщо працівник був відсторонений роботодавцем від роботи без законних на те підстав, з призупиненням виплати зарплати, то в разі оскарження дій роботодавця, суд може присудити виплатити працівникові середню зарплату за весь час вимушеного прогулу.

Законодавством встановлені підстави для відсторонення працівника від виконуваної роботи:
- поява працівника на робочому місці стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;
- якщо працівник відмовився або ухилився від проходження обов'язкового медичного огляду;
- в разі відмови працівника від навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;
- в інших випадках, передбачених законодавством.

При відстороненні від роботи необхідно видати наказ, в якому вказати підстави і строки.

Обов'язково ознайомити працівника з наказом під розпис.

Перед прийняттям такого рішення роботодавець повинен проаналізувати, які правові підстави для відсторонення, перевірити законодавчо встановлені гарантії відстороненого працівника на оплату праці, розібратися зі стоками, на які працівник може бути відсторонений, а також з'ясувати якими можуть бути наслідки для інших осіб

У разі відсторонення працівника обидві сторони трудового договору на період відсторонення звільняються від виконання своїх обов'язків по ньому, проте робоче місце за працівником зберігається.

Звертаємо увагу, що період відсторонення працівника від роботи не враховується до стажу роботи, з якого розраховується право на щорічну відпустку. Якщо при цьому не нараховувалася та не виплачувалася заробітна плата, то цей період також не зараховується до страхового стажу.